Pages

Saturday, 1 August 2009

Tweets of the day: Armenia, elections, Bryza... Have a good weekend! :)

These two tweets I received today are just too good not to post here too. (in Armenian only) They are hilarious. They made my Saturday morning. Could not stop laughing. Enjoy! :)

@7or_blog Todays best comment - «Ընտրակեղծիք լինեմ, թե խաբում եմ» http://www.7or.am/blog/?p=271
***
... @unzippedblog մի հատ նույնպիսի լավ արտահայտություն էլ կա վերջերս. «Բրայզա լինեմ, թե սուտ եմ ասում...»

No comments: