Pages

Saturday, 28 June 2008

Levon Ter-Petrosyan names his successors

During his first authorised by the local authorities rally in Armenia's second city - Gyumri, leader of opposition movement, former president Levon Ter-Petrosyan said that he believes there are people in new government who perhaps have honest intentions - Tigran Sargsyan (prime minister), Eduard Nalbandyan (foreign minister) and couple of other ministers, but he does not believe they would be able to achieve any practical results as they will fall victims of a system.

He reiterated his previous claims that he does not aim for a power but rather intended to stay in a position of president for 2-3 years to clean up the system, and then pass the power to the younger and more energetic generation of politicians - Stepan Demirchyan (head of opposition party), Aram Sargsyan (head of opposition party), Raffi Hovhannisyan (head of the only opposition party - Heritage, represented in Armenian parliament), Alexander Arzumanyan (former foreign minister in Ter-Petrosyan administration, currently detained for politically motivated charges), David Shahnazaryan (former security chief in Ter-Petrosyan administration).

(quote in Armenian from Ter-Petrosyan speech - via Lragir.am) «Հավատում եմ` կան մարդիկ, ովքեր նոր են ընդգրկվել կառավարության կազմում և գուցե ունեն ազնիվ նպատակներ` Տիգրան Սարգսյան, Էդուարդ Նալբանդյան, ևս մի երկու նախարարներ, բայց չեմ հավատում, որ այս մարդիկ կկարողանան որևէ գործնական քայլեր անել, որովհետև այս համակարգը նրանց կխեղդի»: Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարծիք հայտնեց, որ կամ նրանք կդառնան ավազակախմբի անդամներ, կամ էլ նրանք դուրս են շպրտվելու այդ համակարգից:

«Ես իշխանության չեմ ձգտում: Ընտրություններից առաջ վճռել էի, որ նախագահ եմ մնալու 2-3 տարի, մաքրելու էի տիրող համակարգը, որից հետո իշխանությունը փոխանցելու էի ավելի երիտասարդ, եռանդուն քաղաքական գործիչների` Ստեփան Դեմիրճյանին, Արամ Սարգսյանին, Րաֆֆի Հովհաննիսյանին, Ալեքսանդր Արզումանյանին, Դավիթ Շահնազարյանին»:

5 comments:

Anonymous said...

Not that I have much faith in most of the anointed successors, but hopefully this is a first step to LTP leaving the political stage for good.

Anonymous said...

LTP - 2008
«Ես իշխանության չեմ ձգտում: Ընտրություններից առաջ վճռել էի, որ նախագահ եմ մնալու 2-3 տարի

Hitler-1932
"German people, give us four years, and I swear to you, as true as I have accepted this office, so I shall leave it then. For I have taken it not for gain, nor for wages, but rather for your sake alone!"

Anonymous said...

Wow - great quote. Sadly one more similarity in the hate-inspired attempt to rise to power.

Wallace said...

The Caucasian Knot reports LTP's Family has left the country, one way tickets...

http://blog.oneworld.am/2008/07/06/levon-ter-petrossians-family-leaves-armenia/

artmika said...

Wallace, all I know is that according to Ter-Petrosyan Campaign HQ, they are off for few weeks to US for family reasons. I do not know anything about "one way tickets". But then again, the source of that info is Hayots Ashkharh daily which is not particularly trustworthy.