Pages

Tuesday, 25 August 2009

Armenia: Quote of the Day (AM)

ԱՅՈ, ես գեյ եմ, քանի դեռ նրա նմաններն ատում են գեյերին,
Ես ղարաբաղցի եմ, քանի դեռ նրա նմանները նրանց չեն սիրում,
Ես աղանդավոր եմ, քանի դեռ նրա նմանները պայքարում են նրանց դեմ:
Ի դեպ, «վտանգ» կա, որ իրականում վերոնշյալ բոլոր կետերին էլ համապատասխանում եմ:

Dori An
Թերթոնչիկը և թրաշով ձյաձյաները, կամ՝ ձեր էշը վեց սկոռուստ ունի

*Related: 1, 2

No comments: